درباره ما

مهندس رضا بیرانوند با ۱۵ سال سابقه فعالیت در زمینه نصب و راه اندازی و سرویس و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی و..

مهندس رضا بیرانوند با ۱۵ سال سابقه فعالیت در زمینه نصب و راه اندازی و سرویس و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی و همکاری با اکثر دانشگاههای کشور و بیمارستانها و آزمایشگاهها به لطف خداوند مورد اعتماد مراز می باشد بنابراین سعی ایشان بعنوان مدیر این مجموعه همواره جلب رضایت کامل مشتریان محترم می باشد.